Nasiona w stanie spoczynku z owoców nie w pełni dojrzałych

Sytuacja taka może dotyczyć nasion grabu, jesionu i lipy, których zbiór podejmowany jest niekiedy przy niepełnej dojrzałości owoców, czyli „na zielono”. Termin zbioru przypada wtedy na koniec sierpnia i początek września, gdy skrzydlaki jesionu i okrywy orzeszków grabu nie zaczęły się jeszcze przebarwiać. Nasion takich nie można przechowywać, należy je natychmiast stratyfikować, nie dopuszczając w ogóle do jakiegokolwiek przeschnięcia. W takich warunkach stratyfikacja wysoce jeszcze uwodnionych nasion w dołach stratyfikacyjnych lub w chronionych przed mrozem piwnicach może być przyrównana do przechowywania napęczniałych nasion w chłodzie, choć w niekontrolowanych warunkach. W razie potrzeby może być wtedy kontynuowany proces dojrzewania nasion, natomiast warunki termiczne w miejscu stratyfikacji - późnym latem ciepłe, potem od jesieni do wiosny chłodne, odowiadają potrzebom nasion omawianych gatunków.

Owoce z nasionami w stanie spoczynku, zebrane przedwcześnie w końcu lata, można również wysiać natychmiast po zbiorze i oczyszczeniu, zachowując ich niezmienioną wysoką wilgotność. Po wysiewie przechodzą te nasiona w glebie jeszcze okres ciepły, w którym wilgotność gleby może być podtrzymywana przez opady atmosferyczne lub przez sztuczne nawadnianie (zraszanie, deszczowanie). Jesienią i późną jesienią temperatura gleby, już znacznie niższa, utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 0°C, co jest niezbędne dla ustąpienia spoczynku. Jeżeli temperatura gleby nie podlega potem znaczniejszemu spadkowi bądź to ze względu na łagodny przebieg zimy lub grubą okrywę śniegu, można uzyskać na wiosnę obfite wschody. Tak dzieje się zwłaszcza wtedy, gdy zagony siewne są dodatkowo okrywane na zimę materiałem izolującym glebę od mrozu.

Jeżeli jednak gleba wyschnie późnym latem, a jesienią i zimą temperatura gleby spadnie zbyt nisko, to proces ustępowania spoczynku nie może przebiegać normalnie. W takiej sytuacji nasiona kiełkują nie na pierwszą, lecz najwcześniej na drugą wiosnę po zbiorze. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy w drugim roku przebywania w glebie nasiona napotykają warunki umożliwiające ustąpienie spoczynku. Zobaczymy zresztą, że nasionom grabu i czereśni potrzebny jest znacznie krótszy okres ciepły niż np. : nasionom jesionu czy lipy. Nie należy sądzić, że spoczynek nasion zebranych przed pełną dojrzałością jest mniej głęboki. Istnieje jednak szansa, że nasiona te napotkają w glebie warunki sprzyjające ustępowaniu spoczynku jeszcze w roku zbioru. Takich warunków nie można jednak oczekiwać każdego roku i to właśnie obciąża pewnym ryzykiem siewy nasion zbieranych „na zielono”, przeprowadzane późnym latem.

Nasion zbieranych w okresie niepełnej dojrzałości owoców nie można przechowywać, nie można więc gromadzić zapasów takich nasion. Jedynie możliwym sposobem postępowania jest tu:

Zbiór - Stratyfikacja - Wysiew lub Zbiór - Natychmiastowy wysiew

n/nasiona-w-stanie-spoczynku-z-owocow-nie-w-pelni-dojrzalych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)