Lipa - Tilia

Rodzaj Tilia — lipa

Drzewa o liściach ułożonych skrętolegle, zwykle sercowatych, długoogonkowych.

Pąki duże, okrągłe lub podługowate, tępo zakończone, pokryte 2 lub 3 łuskami. Kwiaty obupłciowe, żółtawe lub białawe, zwykle zebrane w zwisające wierzchotki. Do osi kwiatostanu przyrośnięta jest (zwykle do połowy) wydłużona, języczkowata podsadka. Działek i płatków po 5, pręcików wiele, słupek 1. W kwiatach występują często prątniczki (staminodia) — sterylne pręciki przekształcone w płatki oraz miodniki (rośliny owadopylne). Owocem jest kulisty lub jajowaty orzeszek z 1, rzadziej z 2 lub 3 nasionami.

Około 40 gatunków lip rośnie w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce występują w stanie dzikim 2 gatunki: lipa drobnolistna i szerokolistna.

Lipy są nie tylko bardzo ważnymi gatunkami leśnymi, ale odgrywają od dawna dużą rolę w ogrodnictwie ozdobnym, jako typowe drzewa alejowe, cenne ze względu na miododajne kwiaty, znajdujące również duże zastosowanie w lecznictwie. Nie wszystkie gatunki są jednakowo odpowiednie do sadzenia w miastach, gdzie niekorzystne warunki, a zwłaszcza suche powietrze, powodują opanowywanie liści przez „czerwonego pajączka” (przędziorka); liście żółkną wtedy już w drugiej połowie lata i przedwcześnie opadają. W takich warunkach należy unikać sadzenia krajowych gatunków lip, które są szczególnie wrażliwe. Najbardziej odporna i najlepsza do sadzenia w miastach jest lipa srebrzysta.

l/lipa-tilia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)