Funkcje lasu

Las będący kolebką ludzkości i naszej kultury, przyczynił się w decydującym stopniu do osiągnięcia obecnego poziomu życia gospodarczego i kulturalnego w całym cywilizowanym świecie. Funkcje lasu zmieniały się w czasie, lecz zawsze były dla rozwoju materialnego i kulturalnego społeczeństwa niezwykle ważne. Również współczesna cywilizacja nie może się obejść bez lasu i bez dóbr (produktów i usług) powstających dzięki funkcjom spełnianym przez las.

Przez pojęcie funkcje lasu rozumie się zdolność do świadczenia różnego rodzaju usług o materialnym i niematerialnym charakterze. Całokształt świadczeń lasu nazywa się funkcjami, ponieważ świadczenia te są zmiennymi zależnymi (funkcjami), zarówno od charakteru lasu, jak i od ciągle ulepszanych metod gospodarowania w lasach.

Funkcje lasu zmieniały się w czasie i często były sobie nawet przeciwstawne. Las był wrogiem człowieka, z którym walczono siekierą i ogniem, ale był również obrońcą, w którego ciemnych kniejach znajdowano schronienie przed najeźdźcą. Las był dostarczycielem pokarmu dla zwierząt domowych i materiału do podtrzymywania ogniska. Jako źródło budulca i energii cieplnej las był podstawą powstawania osiedli, miast, rzemiosła oraz pierwszych zakładów przemysłowych. Był formą zapłaty za zasługi wojenne i źródłem materialnych dóbr oraz przeżyć duchowych.

Istnieją różne funkcje lasu oraz uzyskiwane dzięki nim produkty i usługi. Jednak nie wszystkie z nich są należycie doceniane. Następuje to z reguły dopiero wtedy, kiedy społeczeństwo zaczyna odczuwać negatywne skutki ich niedoboru.

Funkcje, jakie spełniają współcześnie polskie lasy, można grupować w różny sposób. Najstarszy i najprostszy wśród stosowanych w Polsce podziałów wyodrębnia: gospodarcze funkcje lasu oraz ochronne i rekreacyjne, czyli socjalne funkcje lasu.

f/funkcje-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)