K

Kalina - Viburnum
Kalina hordowina
Kalina koralowa
Kambium
Karagana podolska
Karagana syberyjska
Karczownik
Karpacki zespół kosówki
Karpina
Karta uprawy pochodnej
Kasztan - Castanea
Kasztan jadalny
Kasztanowiec biały
Kielich kwiatowy
Klasa Ginkgopsida - miłorzębowe
Klasa jakości drewna A
Klasa jakości drewna B
Klasa jakości drewna C
Klasa jakości drewna D
Klasa jakości nasion
Klasy bonitacyjne gleb
Klasy Krafta
Klasyfikacja i definicje zbiorowisk roślinnych z punktu widzenia roli człowieka w ich powstaniu i przeobrażeniu
Klasyfikacja frakcji granulometrycznych utworów glebowych
Klasyfikacja surowca drzewnego
Klasyfikacja typów siedliskowych lasu
Klasyfikacja zadrzewień
Klembanka
Klimatyczne czynniki siedliska
Klimatyczne czynniki siedliska - powietrze atmosferyczne
Klimatyczne czynniki siedliska - światło
Klimatyczne czynniki siedliska - temperatura powietrza
Klimatyczne czynniki siedliska - wiatr
Klimatyczne czynniki siedliska - woda
Klon - Acer
Klon - charakterystyka hodowlana
Klon cukrowy
Klon Ginnala
Klon jawor
Klon jawor - nasiona
Klon jesionolistny
Klon polny
Klon pospolity
Klon pospolity - nasiona
Klon srebrzysty
Klon srebrzysty - nasiona
Klon tatarski
Kłęk kanadyjski
Kłokoczka południowa
Kłos
Kolce
Kolcowój szkarłatny
Kolejka linowa
Kompost
Komposty gnojowicowo - torfowe
Komposty korowe
Komposty obornikowo - torfowe
Komposty roślinno - torfowe
Komposty torfowe
Konserwacja i pielęgnacja zadrzewień
Kontynentalny bór bagienny
Kontynentalny bór mieszany
Kora
Korkowiec amurski
Korona drzewa
Korona kwiatowa
Korowanie drewna
Korowarka
Korozyjna zgnilizna korzeni sosny
Korzeń
Korzenie oddechowe
Korzenie przybyszowe
Korzenie przyporowe
Kostur
Kosy, wykaszarki i wycinarki
Kotka lub bazia
Kraina przyrodniczo-leśna
Kraina Bałtycka (I)
Kraina Mazursko-Podlaska (II)
Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III)
Kraina Mazowiecko-Podlaska (IV)
Kraina Śląska (V)
Kraina Małopolska (VI)
Kraina Sudecka (VII)
Kraina Podkarpacka (VIII)
Kruszyna pospolita
Kryteria i wybrane wskaźniki oceny pozyskiwania drewna
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria gospodarcze
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria produkcyjności lasu
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria społeczne
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria środowiskowe (ekosystemowe)
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria warunków pracy
Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria zagospodarowania lasu
Krzewinki
Krzewy
Krzywe przebiegu kiełkowania i wschodzenia nasion
Krzywizna drewna
Kserotermiczne zbiorowisko leśno - zaroślowe z dębem omszonym
Kształtowanie właściwości podłoży przeznaczonych do produkcji sadzonek
Kultywatorowanie
Kwalifikowanie wielolatek do wysadzenia na plantacyjnych uprawach nasiennych
Kwiatostany
Kwiatostany monopodialne
Kwiatostany sympodialne
Kwiaty
Kwiaty owadopylne
Kwiaty pełne
Kwiaty półpełne
Kwiaty roślin nagozalążkowych
Kwiaty roślin okrytozalążkowych
Kwiaty wiatropylne
Kwitnienie i owocowanie drzew i krzewów leśnych
k.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:31 (edycja zewnętrzna)