Zasady Hodowli Lasu

Zasady Hodowli Lasu obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Wprowadzone w życie na mocy art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity ze zmianami Dz.U. 2023 poz. 1356, 1688, 1933) zarządzeniem Nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2021 r.

Zasady hodowli lasu

z/zasady-hodowli-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/25 16:59 przez kater