Las mieszany wyżynny - LMwyż.

Zajmuje gleby brunatne (kwaśne lub bielicowane), przeważnie głębokie, świeże i wilgotne o bardzo różnorodnym pochodzeniu geologicznym w krainie V. W krainie VI gleby bielicowane często opadowo-glejowe oraz gleby brunatne (wyługowane, kwaśne, bielicowane średnio głębokie) z różnych utworów geologicznych. W krainie VIII gleby bielicowane (skrytobielicowane, dość głębokie, wilgotne) i gleby brunatne z różnych utworów geologicznych. Siedlisko wyżynnego lasu mieszanego najczęściej spotykane jest na południowych, silnie nagrzewających się partiach stoków.

Runo różnie rozwinięte (w drzewostanach bukowych z reguły słabo), na ogół z udziałem czernicy, konwalii, konwalijki, paproci (orlica, narecznica) oraz traw (trzcinnik, kosmatka, śmiałek pogięty, kostrzewa owcza - rzadziej). Wiosną zakwita (aspekt wiosenny) zawilec gajowy, fiołek i przylaszczka.

Gatunki runa różnicujące LMwyż od LMśw:

Luzula nemorosa - kosmatka gajowa,

Senecio Fuchsii - Starzec Fuchsa,

Polygonatum verticillatum - kokoryczka okółkowa,

Calamagrostis villosa - trzcinnik owłosiony.

Gatunki różnicujące (wspólne) LMwyż i LMśw od BMśw:

Hepatica nobilis - przylaszczka pospolita,

Stellaria holostea - gwiazdnica wielkokwiatowa,

Carex digitata - turzyca palczasta,

Ajuga reptans - dąbrówka rozłogowa,

Melica nutans - perłówka zwisła,

Mnium pl. sp. - merzyk,

Phegopteris dryopłeris - zachyłka trójkątna,

Poa nemoralis - wiechlina gajowa,

Mycelis muralis - sałatnik leśny,

Athyrum filix-femina - wietlica samicza,

Convallaria maialis - konwalia majowa,

Viola silvestris - fiołek leśny,

Dryopteris filix-mas - narecznica samcza,

Anemone nemorosa - zawilec gajowy,

Daphne mezereum - wawrzynek wilczełyko.

Gatunki częste:

Majanthemum bifolium - konwalijka dwulistna,kraina V,VI,VII

Oxalis acetosella - szczawik zajęczy,V,VI,VII

Luzulla pilosa - kosmatka owłosiona,V,VI

Calamagrostis arudinacea - trzcinnik leśny,V,VI,VII

Pteridium aquilinum - orlica pospolita,V,VI

Dryopteris spinulosa - narecznica krótkoostna,V,VIII

Polytrichum attenuatum - płonnik strojny,V,VI,VIII

Deschampsia flexuosa - śmiałek pogięty,V

Rubus saxatilis - malina kamionka,V,VI

Fragaria vesca - poziomka pospolita,V,VI

Trientalis europaea - siódmaczek leśny,V

Carex pilulifera - turzyca pigułkowata,V

Rubus pl. sp. – malina,V,VI

Rubus ideaus - malina właściwa,VI

Dryopteris austraca - narecznica szerokolistna,VI

Hieracium murorum - jastrzębiec leśny,VI,VIII

Rubus ideaus - malina właściwa,VI

Vaccinium myrtillus - borówka czarna,VI

Veronica officinalis - przetacznik leśny,VI

Solidago virga-aurea - nawłoć pospolita.VIII

Drzewostan:

Gatunki główne: buk II-III bonitacji (w krainach V, VI i VIII), jodła l-ll bonitacji (krainy VI, VII).

Gatunki domieszkowe I piętra:

- w krainie V: sosna l-ll bonitacji, dąb III-II bonitacji, świerk II bonitacji, jodła II-III bonitacji, modrzew, osika, brzoza,

- w krainie VI: modrzew l-ll bonitacji, sosna l-ll bonitacji, dąb, świerk, osika, brzoza,

- w krainie VII: modrzew, sosna, jawor. Gatunki domieszkowe II piętra: grab (kraina V i VI).

Gatunki podszytowe: leszczyna, jarząb, kruszyna.

l/las-mieszany-wyzynny-lmwyz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)