Korzeń

Korzeń roślin drzewiastych spełnia dwie zasadnicze funkcje:

  • fizjologiczną, polegającą na pobieraniu z podłoża wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami mineralnymi oraz wstępnym przetwarzaniu niektórych związków organicznych (zwłaszcza azotowych) ważnych dla całego organizmu;
  • mechaniczną, polegającą na przytwierdzeniu rośliny do podłoża. Ponadto korzeń uczestniczy w innych czynnościach życiowych, takich jak np. gromadzenie substancji zapasowych, wymiana gazów z otoczeniem, rozmnażanie wegetatywne.

Korzeń zawiązuje się już w zarodku nasienia w postaci korzenia zarodkowego, a przy kiełkowaniu nasienia rośnie i wykształca się w korzeń główny. Miejsce, w którym korzeń przechodzi w nadziemną część rośliny (łodygę), nazywamy szyją korzeniową. Po pewnym czasie na korzeniu głównym pojawiają się korzenie boczne pierwszego rzędu, które rozgałęziając się dają początek korzeniom drugiego rzędu itd. Korzeń główny ze wszystkimi korzeniami bocznymi tworzy system korzeniowy.

Systemy korzeniowe jednoliściennych roślin drzewiastych rosnących w ciepłym klimacie powstają w wyniku rozwoju korzeni przybyszowych.

k/korzen.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)