Granica transportowa

Granica transportowa jest to umowna linia, od której rozpoczyna się zrywkę drewna w kierunku drogi wywozowej. Jaworski (1990) określa ją jako linię odgraniczającą kierunki ciążenia szlaków zrywkowych. Na obszarach nizinnych bez przeszkód terenowych granica transportowa przebiegać będzie przez środek drzewostanu (oddziału). Może ją również stanowić brzeg sąsiedniego drzewostanu, w którym nie będą prowadzone cięcia odnowieniowe (młodnik, drągowina itp.), czy też naturalna przeszkoda (np. ciek wodny). W górach granicę transportową może stanowić grzbiet górski lub jego rozgałęzienie, a na długim zboczu również dzieląca je droga wywozowa.

g/granica-transportowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)