Gatunek pomocniczy

Nagłówek

Gatunek pomocniczy - pełni w drzewostanie szczególną rolę biocenotyczną i pielęgnacyjną. Gatunek ten zwiększa odporność biologiczną lasu i wpływa korzystnie na stosunki w biocenozie leśnej.

Gatunki pomocnicze tworzą w lesie warstwę podszytową (podszyt), chronią glebę przed zachwaszczeniem, wzbogacają ściółkę leśną i przyczyniają się do powstawania próchnicy w glebie. Obecność podszytu w lesie pozwala na stosowanie silniejszych cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) bez obawy narażenia gleby na odsłonięcie. Do gatunków pomocniczych (podszytowych) zalicza się: cis, wierzby, dzikie drzewa owocowe, wszystkie krzewy.


Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu”, 1999

g/gatunek-pomocniczy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)