Gatunek domieszkowy

W drzewostanach mieszanych gatunek lub gatunki o mniejszym udziale i podrzędniejszej roli nazywa się gatunkami domieszkowymi.

Ze względu na cel, jaki zamierza się osiągnąć przez wprowadzenie domieszek do drzewostanu, rozróżnia się:

  1. domieszki produkcyjne - które zapewniają zwiększenie produkcji drewna pod względem ilościowym lub jakościowym;
  2. domieszki pomocnicze - biorące udział w produkcji drewna i pełniące dodatkową funkcję w pielęgnowaniu drzewostanów i gleby;
  3. domieszki pielęgnacyjne - oddziałujące korzystnie na warunki wzrostu gatunków głównych przez wzmaganie ich przyrostu i jakości drewna;
  4. domieszki biocenotyczne - to gatunki drzew i krzewów wprowadzane do drzewostanów celem umożliwienia bytowania zwierząt; przyczyniają się do utrzymania i wzmożenia korzystnych stosunków biocenotycznych oraz zdrowotności i naturalnej odporności lasu.
g/gatunek-domieszkowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)