Funkcje stref ekotonowych

Funkcje stref ekotonowych

Strefa ekotonowa może pełnić różne funkcje. Ekoton może wytyczać w terenie w sposób jednoznaczny granice własności (administracyjne granice Lasów Państwowych) co określa się jako funkcje administracyjne.

Ekoton ma istotne znaczenie ochronne. Na brzegu lasu o niewykształconych strefach ekotonowych dochodzi do szeregu niekorzystnych procesów. Silne nasłonecznienie, wysuszający wpływ wiatru, ubijanie gleby przez padające deszcze, migracja obcych gatunków prowadzi do degeneracji zbiorowisk leśnych. Dobrze wykształcone strefy ekotonowe mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów w lasach. Chronią przed wnikaniem do wnętrza kompleksów leśnych różnego rodzaju imisji (pyłów, gazów, aerozoli). Zmniejszają niekorzystny wpływ sąsiedztwa terenów otwartych na zoocenozy leśne. Strefy ekotonowe z różnymi gatunkami „pożytecznych” zwierząt podnoszą naturalną odporność drzewostanu na ataki „szkodników” lasu. W sumie strefa ekotonowa podnosi stabilność ekosystemu leśnego i przyczynia się do utrzymania wysokiej produkcyjności drzewostanów i sprawności siedlisk.

W ekotonie liczebność gatunków i osobników jest większa niż w biocenozach otaczających. Ze względu na specyficzne warunki występują tam licznie gatunki uważane za rzadkie i objęte ochroną. Strefy ekotonowe są miejscem schronienia dla gatunków, których istnienie gdzie indziej jest zagrożone. Skraj lasu porośnięty pasem kwitnących i przebarwiających się krzewów ma istotne znaczenie dla kształtowania krajobrazu. Wielowarstwowa struktura i pasowy układ brzegu lasu przerywają monotonię drzewostanów gospodarczych i łagodzą napięcia estetyczne w krajobrazie. Rośliny występujące na brzegu lasów mogą być źródłem ziół, owoców i runa leśnego dla społeczeństwa.Cecha ta nabiera szczególnego znaczenia w kompleksach leśnych wykorzystywanych jako miejsca wypoczynku ludności.

f/funkcje-stref-ekotonowych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)