Formowanie i pielęgnowanie szczepów

Formowanie i pielęgnowanie szczepów

Jeżeli zraz dobrze zrośnie się z podkładką, to w 2 tygodnie po zaszczepieniu pojawiają się na nim pierwsze igły lub liście. U takich szczepów po trzech tygodniach od zaszczepienia redukuje się pęd główny podkładki o 1/3 długości. Usuwa się również pęd boczny wyrastający nad miejscem szczepienia i mogący przeszkadzać w prawidłowym rozwoju zrazu.

W ciągu okresu wegetacyjnego przeprowadza się redukcję koronki podkładki 5-6-krotnie, tak aby jesienią pozostało tylko około 10 cm strzałki, tzw. tylec. Do tylca można w razie potrzeby przywiązać dobrze rozwijający się szczep, w celu zabezpieczenia go przed odłamaniem w czasie zimy. Tylec usuwa się całkowicie w maju następnego roku a powierzchnię cięcia smaruje się maścią ogrodniczą.

Przy drugiej redukcji koronek można już zdjąć taśmę, gdyż w tym czasie zrazy są przeważnie dobrze zrośnięte z podkładką. W drugim roku stopniowo wycina się dolne pędy przez co podnosi się koronkę szczepu oraz ułatwia pielęgnowanie gleby przy szczepach.

W roku szczepienia należy bardzo uważać przy pielęgnowaniu gleby i odchwaszczaniu, aby nie odłamać zrazu od podkładki. Gleba powinna być starannie odchwaszczona i często powierzchownie spulchniona, żeby utrzymać szczepy w intensywnym wzroście. Do likwidowania chwastów nie można używać herbicydów.

Na początku drugiego okresu wegetacyjnego korzystne jest przycięcie boczne korzeni szczepu. Przycięcie wykonuje się szpadlem z czterech stron w takiej odległości od szyjki korzeniowej, jakiej wielkości będzie bryła, z którą przewiezie się szczep do plantacji. Do wysadzenia na plantacji nasiennej najlepiej nadają się 2-letnie szczepy. U szczepów szklarniowych czy inspektowych prowadzi się redukcję koronki podkładki w podobny sposób. Po drugiej, najpóźniej trzeciej redukcji koronki przenosi się przyjęte szczepy do szkółki, aby je zahartować. Podobnie również przycina się najniższe pędy boczne, kontroluje i zdejmuje taśmę.

Ważnym czynnikiem pielęgnowania szczepów jest wykonanie prawidłowych zabiegów ochronnych we właściwym czasie i odpowiednim środkiem.

f/formowanie-i-pielegnowanie-szczepow.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)