Drzewostan

Drzewostanem nazywa się jednorodny pod względem przyrodniczym i gospodarczym płat lasu, wyróżniający się od innych płatów (sąsiednich) cechami taksonomicznymi oraz ukształtowaniem szaty roślinnej.

Drzewostan jest jednostką przestrzenną, różniącą się od otoczenia pewną liczbą cech, w dużym stopniu od niego niezależną, a więc wymagającą zastosowania czynności gospodarczych zarówno w skali czasu, jak i miejsca, w długotrwałym procesie produkcji w leśnictwie. Drzewa będąc głównymi składnikami drzewostanu, rosnąc w bliskim sąsiedztwie, wzajemnie oddziałując na siebie, wraz z innymi komponentami lasu kształtują warunki środowiska leśnego, a przy tym same pozostają pod wpływem tego środowiska.

Zobacz także w Wikipedia, wolna encyklopedia

d/drzewostan.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)