Drewno klona

W kraju w drzewostanach rosną trzy gatunki rodzimych klonów: jawor, klon zwyczajny i polny (paklon). Ograniczone znaczenie przemysłowe i handlowe mają jedynie dwa pierwsze. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest bardzo mały ich udział w składzie drzewostanów i duże trudności w sformowaniu handlowej partii drewna. Klon polny z racji bardzo rzadkiego występowania w lasach i małych wymiarów nie ma znaczenia handlowego.

Najbardziej wartościowe jest drewno jaworowe. Należy ono do gatunków średnio ciężkich, twardych, trudno łupliwych, łatwo zapalnych, o równomiernej strukturze. Kurczliwość średnia. Skłonne do paczenia się i do pęknięć desorpcyjnych, zwłaszcza przy sztucznym suszeniu. Drewno wysuszone jest wrażliwe na zmiany wilgotności i temperatury otaczającego powietrza („pracuje). Łatwe w obróbce skrawaniem: przy struganiu, frezowaniu, skrawaniu płaskim i obrotowym (łuszczeniu) daje bardzo gładką powierzchnię. Przy piłowaniu i frezowaniu łatwo ulega przypaleniu. Bardzo dobre drewno snycerskie. Gnie się dość dobrze. Parzone drewno przybiera ciemniejszą, różowawą barwę; często przy parzeniu powstają ciemne plamy. Pod działaniem powietrza i światła żółknie lub szarzeje (zwłaszcza drewno wilgotne). Klei się źle. Poleruje się, polituruje i barwi bardzo dobrze. Drewno barwione wgłębnie nadaje się do imitacji drewna egzotycznego (zwłaszcza hebanu). Daje się nasycać impregnatami. Niekorowane drewno okrągłe łatwo ulega zaparzeniu. Podczas składowania często powstają smugowate plamy zielonawe lub szaroniebieskie zwłaszcza w pobliżu pęknięć. Często obarczone brudnozieloną fałszywą twardzielą. Rzadko ulega uszkodzeniu przez owady. Trwałość naturalna jest średnia. Drewno klonu pospolitego odznacza się podobnymi cechami.

Drewno obydwu klonów na wszystkich przekrojach ma podobnie jednolity wygląd. Słój nie jest zróżnicowany na drewno wczesne i późne. Słoje są jednak wyraźnie widoczne dzięki tkance miękiszowej zgrupowanej na granicy przyrostów. Bardzo dobrze na wszystkich trzech przekrojach są widoczne promienie drzewne, wyglądające szczególnie dekoracyjnie na przekroju promieniowym; są one dość wąskie i mają małą wysokość. Różnią się jednak znacznie barwą od otaczającego drewna; kontrast barwy promieni i drewna jest znacznie większy u jaworu niż klonu pospolitego, co czyni pierwszy bardziej dekoracyjnym i pożądanym.

W meblarstwie bardzo cenione bywa drewno z zarośniętymi pączkami śpiącymi widocznymi na przekroju stycznym w postaci jakby pawiego oka; nosi ono nazwę „ptasie oczko. W związku z małymi wymiarami materiału meblarskiego z tą cechą (oklein, deseczek) jest ono stosowane wyłącznie w drogim meblarstwie artystycznym.

Drewno obydwu klonów jest przerabiane na tarcicę i okleiny. Z tarcicy wyrabia się fryzy i półfabrykaty do wyrobu mebli. Drewno chętnie stosowane jest w stolarstwie i do wyrobu przedmiotów użytku domowego. Jest bardzo cenione do wykańczania wnętrz, na wyrobu toczone i w przemyśle zabawkarskim. Odznacza się wysoką wartością opałową. Przydatne do wyrobu węgla drzewnego.

d/drewno-klona.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)