Bagienne lasy i zarośla olszowe

Bagienne lasy i zarośla olszowe (zespoły z klasy Alnetea glutinosae, rzędu Alnetalia glutinosae, związku Alnion glutinosae)

Należą tu olsy i zbliżone do nich pod względem florystycznym i ekologicznym podmokłe zarośla wierzbowe.

Zespoły te rozwijają się na mokrych glebach torfowych lub torfowo-mineralnych, a płaty ich kształtują się pod wpływem wysokiego poziomu wody gruntowej z utrudnionym odpływem, która w pewnych porach roku występuje na powierzchnię i zatapia drobne zagłębienia.

b/bagienne-lasy-i-zarosla-olszowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)