Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zasady-selekcji-drzew-w-trzebiezy [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zasady-selekcji-drzew-w-trzebiezy [2020/04/18 16:56] (aktualna)
kater
Linia 2: Linia 2:
  
  
-W odróżnieniu od [[s:wykorzystywanie doboru naturalnego|doboru naturalnego]], który jest wynikiem działania sił przyrody, selekcja stosowana w [[t:trzebiez|trzebieży]] jest czynnością gospodarczą, świadomie prowadzącą do osiągania z góry określonego celu. +W odróżnieniu od [[w:wykorzystywanie-doboru-naturalnego|doboru naturalnego]], który jest wynikiem działania sił przyrody, selekcja stosowana w [[t:trzebiez|trzebieży]] jest czynnością gospodarczą, świadomie prowadzącą do osiągania z góry określonego celu. 
  
 Celem tym jest poprawa pielęgnowanego [[d:drzewostan|drzewostanu]] pod względem wydajności, jakości i odporności, warunkująca otrzymanie największych, najlepszych i najpoważniejszych efektów produkcyjnych. Podstawą selekcji jest wyróżnianie [[d:drzewa|drzew]] nie podlegających cięciom trzebieżowym oraz podlegających usuwaniu, w miarę jak ich obecność staje się uciążliwa. Selekcja dokonywana w trzebieży nie spełnia tych wszystkich zadań, jakie stawiamy hodowli selekcyjnej drzew, kieruje się jednak tymi samymi zasadami, co selekcja hodowlana, gdyż eliminuje osobniki wadliwe, a oszczędza i popiera osobniki najlepsze. Tak postępując, wykonawca trzebieży w pewnym stopniu współdziała z hodowcą selekcjonerem, choć opiera się tylko na dostrzegalnych cechach zewnętrznych, fenotypowych, nie zawsze podlegających dziedziczeniu. Badanie dziedziczności nie wchodzi w zakres zadań trzebieży, aczkolwiek przy takim postępowaniu, tzn. doborze najlepszych fenotypów, zachodzi duże prawdopodobieństwo działania na rzecz pożądanych genotypów, których należy poszukiwać właśnie wśród tych drzew, a nie wśród osobników wadliwych. Celem tym jest poprawa pielęgnowanego [[d:drzewostan|drzewostanu]] pod względem wydajności, jakości i odporności, warunkująca otrzymanie największych, najlepszych i najpoważniejszych efektów produkcyjnych. Podstawą selekcji jest wyróżnianie [[d:drzewa|drzew]] nie podlegających cięciom trzebieżowym oraz podlegających usuwaniu, w miarę jak ich obecność staje się uciążliwa. Selekcja dokonywana w trzebieży nie spełnia tych wszystkich zadań, jakie stawiamy hodowli selekcyjnej drzew, kieruje się jednak tymi samymi zasadami, co selekcja hodowlana, gdyż eliminuje osobniki wadliwe, a oszczędza i popiera osobniki najlepsze. Tak postępując, wykonawca trzebieży w pewnym stopniu współdziała z hodowcą selekcjonerem, choć opiera się tylko na dostrzegalnych cechach zewnętrznych, fenotypowych, nie zawsze podlegających dziedziczeniu. Badanie dziedziczności nie wchodzi w zakres zadań trzebieży, aczkolwiek przy takim postępowaniu, tzn. doborze najlepszych fenotypów, zachodzi duże prawdopodobieństwo działania na rzecz pożądanych genotypów, których należy poszukiwać właśnie wśród tych drzew, a nie wśród osobników wadliwych.
  
-  - [[Selekcja pod względem wydajności]] +  - [[s:Selekcja-pod-względem-wydajności|Selekcja pod względem wydajności]] 
-  - [[Selekcja pod względem jakości]] +  - [[s:Selekcja-pod-względem-jakości|Selekcja pod względem jakości]] 
-  - [[Selekcja pod względem naturalnej odporności]]+  - [[s:Selekcja-pod-względem-naturalnej-odporności|Selekcja pod względem naturalnej odporności]]
  
  
z/zasady-selekcji-drzew-w-trzebiezy.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:56 przez kater