Nazwy roślin uprawnych

Nazwy roślin uprawnych według międzynarodowych zasad nomenklatury roślin uprawnych mogą być trzech kategorii: rodzaj, gatunek, odmiana uprawna — kultywar (cultivar = cv.).

Kultywarem może być każda roślina, która ma jakiekolwiek cechy cenne dla leśnictwa, rolnictwa lub ogrodnictwa. Kultywary są przeważnie spontanicznymi mutantami mnożonymi wyłącznie w drodze wegetatywnej. Nazwa kultywaru składa się z nazwy łacińskiej i nazwy odmiany uprawnej poprzedzonej skrótem cv. lub objętej pojedynczym cudzysłowem, np. Fagus sylvatica cv. Pendula = Fagus sylvatica 'Pendula' — buk pospolity odm. zwisająca.

Rośliny uprawne rozmnażane wegetatywnie nazywamy klonami — rozumiejąc przez to grupę osobników powstałych na drodze wegetatywnej z jednej rośliny matecznej. Mają one identyczne cechy genetyczne i morfologiczne.

n/nazwy-roslin-uprawnych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)