Nawrót cięć

Nawrót cięć jest to czas, który upływa między dwoma wyrębami na powierzchniach bezpośrednio do siebie przylegających w rębni zupełnej. W rębni częściowej, gniazdowej i stopniowej jest to czas pomiędzy dwoma cięciami odnowieniowymi, a przy rębni ciągłej - między cięciami przerębowymi.

Nawrót cięć wynosi zwykle: przy rębni zupełnej - 3-5 lat, przy rębni częściowej i stopniowej - 4 lata, przy rębni ciągłej -5-10 lat.

Czasowe następstwo poszczególnych cięć wywiera, oprócz kształtu powierzchni manipulacyjnej, wyraźny wpływ na budowę drzewostanów. Będzie ona inna przy zakładaniu co rok obok siebie wąskich zrębów zupełnych w tzw. układzie łącznym, a odmienna w przypadku zakładania zrębów w tzw. układzie przerywanym, tj. co 5 lub 10 lat albo w różnych miejscach ostępu.

n/nawrot-ciec.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)