Nawożenie szkółek kompostem

Nawożenie kompostem należy stosować nie rzadziej niż co 2 lub 3 lata, przy czym częstsze nawroty zalecane są szczególnie w szkółkach o glebach lżejszych. Dawki kompostu na 1 ha wynoszą 200—300 m³. Należy podkreślić, że niższe dawki kompostu dobrze przefermentowanego oraz zasobnego w składniki mineralne mogą mieć większe znaczenie niż dawki wyższe, lecz kompostu gorszej jakości.

Najwłaściwszą porą nawożenia kompostem jest jesień. Nie zawsze jednak jest ono możliwe z powodu braku w tym okresie powierzchni wolnych do uprawy. Najłatwiej i najbardziej równomiernie wykonuje się rozsiew kompostu rozrzutnikiem obornika wyposażonym w specjalny adapter do kompostu. Nawożąc kompostem nie należy dopuszczać do jego przesuszenia. Nawóz ten powinien być wprowadzany do gleby w stanie wilgotnym i dobrze z nią wymieszany. Zadanie to z dość dobrym skutkiem osiąga się przy stosowaniu kultywatora. Lepiej jednak, szczególnie przy stosowaniu wyższych dawek kompostu, jest podzielić dawkę na dwie części. Rozsiać pierwszą część i przyorać na głębokość ok. 15 cm, a następnie — drugą i wymieszać ją z glebą kultywatorem albo ciężkimi bronami. Niedokładne wymieszanie kompostu z glebą lub płytkie jego przykrycie jest błędem.

n/nawozenie-kompostem-szkolek.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)