Nawapienna świerczyna górnoreglowa

Bór świerkowy regla górnego na podłożu wapiennym (nawapienna świerczyna górnoreglowa)Polysticho-Piceetum (SZAF., PAWŁ., KULCZ. 1923) MAT. 1967

Jest jedynym zespołem leśnym występującym na podłożu skał wapiennych w piętrze regla górnego Tatr, na wysokości 1100—1500 m n.p.m. oraz fragmentarycznie pod szczytem Wysokich Skałek w Małych Pieninach na wysokości 1000—1050 m n.p.m.

W drzewostanie panuje świerk z niewielkim udziałem jarzębiny.

Runo ma charakter krzewinkowo-mszysty; dominują gatunki borowe. Licznie występują gatunki lasów liściastych oraz gatunki górskie, wspólnie z borem mieszanym regla górnego.

Polysticho-Piceetum ma dużą grupę gatunków wspólnych z Galio-Piceetum, od którego odróżnia się występowaniem paprotnika ostrego (Polystichum lonchitis), zanokcicy zielonej (Asplenium viride), rzeżuchy leśnej (Cardamine flexuosa), pierwiosnki wyniosłej (Primula elatior) i śledziennicy skrętolistnej (Chrysosplenium alternifolium).

Zespół ten występuje na glebach próchniczno-węglanowych, wyłącznie na podłożu wapiennym.

n/nawapienna-swierczyna-gornoreglowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)