Naturalne odnowienie lasu

Naturalnym odnowieniem lasu nazywa się zjawisko powstawania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub z odrośli, pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie. W odnowieniu naturalnym czynnikiem zasadniczym jest właściwy dla organizmów żywych proces rozrodu gatunków.

W lasach zagospodarowanych proces odnowienia naturalnego nie przebiega żywiołowo, lecz jest zwykle kierowany przez człowieka. Odnowienie naturalne wykorzystuje się w warunkach umożliwiających uzyskanie go dostępnymi środkami i gdy spodziewane wyniki odpowiadają zamierzeniom dotyczącym składu gatunkowego, jakości i struktury powstających młodych pokoleń lasu. Inicjowanie odnowień naturalnych powinno być podejmowane w odpowiednio szerokim zakresie, gdyż właściwe ich wykorzystanie wpływa na intensyfikację produkcji oraz zapobiega wydatnie degradacji gleb leśnych.

Odnowienie naturalne jest wskazane wszędzie tam, gdzie wprowadzenie odnowienia sztucznego napotyka duże przeszkody, np. przy odnowieniu gatunków wymagających osłony (buk, jodła w trudno dostępnym terenie, jak również w lasach spełniających rolę ochronną, w których zależy na zachowaniu ich naturalnego charakteru bądź utrzymaniu trwałej szaty leśnej.

n/naturalne-odnowienie-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)