Nasiona w stanie spoczynku z owoców dojrzałych

Owoce grabu, jesionu, czereśni, klonu zwyczajnego, jaworu, buka i lipy zbiera się w pełni dojrzałe. Zazwyczaj konieczny jest pewien okres przechowywania pomiędzy zbiorem a początkiem przedsiewnego przysposabiania, mającego przyczynić się do ustąpienia spoczynku nasion przed wiosennym wysiewem.

Nasiona wszystkich tych gatunków, z wyjątkiem jaworu, należą do kategorii „orthodox”. Prawidłowe ich przechowywanie musi więc być poprzedzone częściowym odwodnieniem. Nasiona lipy i jesionu wymagają długotrwałego przysposabiania (odpowiednio ok. 26 i 32 tygodni), nie można więc ich poddać stratyfikacji w roku zbioru, bo ich spoczynek nie zdąży już ustąpić do najbliższej wiosny.

W tabeli zestawiono terminy początku stratyfikacji dla nasion różnych gatunków, dostosowane do daty siewu wiosennego.

Daty siewu nasion różnych gatunków i odpowiadające im daty początku przedsiewnego przysposabiania

Gatunek Data początku przedsiewnego przysposabiania1) Data siewu Łączny okres przedsiewnego przysposabiania
Czereśnia ptasia 23 listopada 15 marca 16 tygodni
Grab pospolity 29 grudnia 15 kwietnia 16 tygodni
Jesion wyniosły 3 września 15 kwietnia 32 tygodnie
Klon jawor 5 grudnia 20 marca 15 tygodni
Klon zwyczajny 12 grudnia 20 marca 14 tygodni
Lipa drobnolistna 24 listopada 25 kwietnia 26 tygodni
Buk zwyczajny2) 24 stycznia 25 kwietnia 13 tygodni

Nasiona gatunków wymienionych w tabeli powinny, z wyjątkiem nasion jesionu, być przechowywane przez 1-4 miesięcy, gdyż taki czas powinien upłynąć pomiędzy ich zbiorem a początkiem przedsiewnego przysposabiania.

1) W przypadku potrzeby wydłużenia lub skrócenia okresu przysposabiania, powinno się je rozpoczynać odpowiednio wcześniej lub później; nie dotyczy jesionu.
2) Dotyczy buka nizinnego, zbiór orzeszków zaraz po opadnięciu.
n/nasiona-w-stanie-spoczynku-z-owocow-dojrzalych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)