Nadmorski bór bażynowy (bór nadmorski)

Nadmorski bór bażynowy (bór nadmorski)Empetro nigri-Pinetum WÓJT. 1964

Bory sosnowe występujące na wydmach nadmorskich w wąskiej strefie pobrzeża polskiego Bałtyku zostały zaliczone do oddzielnego zespołu Empetro nigri-Pinetum. Występują one na piaskach wydmowych różnego wieku, o różnym stopniu rozwoju procesu glebowego. Proces ten jednak z reguły jest wyraźnie zaawansowany i doprowadza do powstania gleb bielicowych i bielic.

Empetro nigri-Pinetum jest charakterystycznym trwałym zbiorowiskiem kończącym serie sukcesyjne w obszarach wydmowych piasków nadmorskich. Zespół ten ma bardzo szeroką amplitudę od siedlisk suchych do wilgotnych; dzielą się na 4 podzespoły.

Drzewostan tworzy sosna o charakterystycznym wyglądzie; zazwyczaj niska, o krzywych pniach i konarach zniekształconych przez wiatr wiejący od morza. W runie występuje mała liczba gatunków. Są wśród nich typowe gatunki borowe.

Od borów sosnowych w głębi lądu odróżnia się występowaniem z dużą stałością całej grupy gatunków, jak: bażyna czarna (Empetrum nigrum), brodawkowiec czysty (Scleropodium purum), paprotka pospolita (Polypodium vulgare), gruszycznik jednokwiatowy = gruszyczka jednokwiatowa (Moneses uniflora = Pirola uniflora), listera sercowata (Listera cordata), malutki storczyk tajęża jednostronna (Goodyera repens), a w miejscach wilgotniejszych prawnie chroniony wrzosiec bagienny (Erica tetralix).

Charakterystyczną cechą zespołu jest też przechodzenie tu niektórych roślin naszych wydm nadmorskich; jak: turzyca piaskowa (Carex arenaria), wierzba płożąca piaskowa (Salix arenaria ssp. repens) i jastrzębiec baldaszkowy (Hieracium umbellatum var. linarifolium).

Płaty borów nadmorskich mają duże znaczenie w umacnianiu wydm i zasługują na pełną ochronę.

n/nadmorski-bor-bazynowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)