Cewki

Cewki dzielimy na podstawie ich budowy i funkcji, jakie pełnią, na naczyniowe i włókniste.

Cewki naczyniowe stanowią formę przejściową od cewek do naczyń, towarzyszą naczyniom i służą do przewodzenia wody. Swym kształtem i wielkością, zgrubieniem ścian i ułożeniem jamek przypominają małe naczynia, łączą się jednak za pośrednictwem jamek lejkowatych. Występują one tylko u niektórych drzew liściastych (brzoza, buk, dąb).

Cewki włókniste stanowią przejście od cewek do włókien, służą jako wzmocnienia, mogą także spełniać rolę magazynującą i przewodzącą. Są to komórki grubościenne, często o wąskich ścianach, na końcach zaostrzone, z jamkami lejkowatymi. Są one krótsze niż włókna drzewne.

Cewki ułożone są w formie regularnych, promieniowo przebiegających szeregów. Warstwa drewna wczesnego zbudowana jest z cienkościennych cewek o dużym świetle. W ich ścianach promieniowych znajdują się liczne lejkowate jamki, rozmieszczone w podłużnych szeregach. Cewki te służą przede wszystkim do przewodzenia wody. Na wewnętrznej powierzchni ścian cewek cisa i jedlicy można zaobserwować zgrubienia spiralne.

c/cewki.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)